Protetyka Warszawa

Pacjenci często nie zdają sobie sprawy, że braki zębowe powinno się uzupełnić możliwie jak najszybciej od utraty zęba.

Pozwala to zapobiec niekorzystnym następstwom dla całego układu żucia, takich jak obracanie i przesuwanie się zębów sąsiednich, wydłużanie się zęba przeciwstawnego jak również zanik kości, które to mogą doprowadzić do utratykolejnych zębów.

Przy brakach zębowych może dochodzić także do zmian w stawach skroniowo-żuchwowych, które objawiają się m.in. porannymi bólami głowy w okolicach skroni.

Leczenie protetyczne zajmuje się uzupełnieniem utraconych tkanek zęba, a także pojedynczych lub mnogich braków zębowych przywracając tym samym prawidłowefunkcje narządu żucia.

Wybór właściwego uzupełnienia protetycznego dla danego pacjenta zależy od wielu czynników. Lekarz stomatolog może zaproponować pacjentowi różne metody leczenia protetycznego dopiero po przeprowadzeniu badania stomatologicznego i zdobyciu informacji o ogólnym stanie zdrowia pacjenta, ewentualnych chorób ogólnych, nawykach higienicznych, przyczynie utraty zębów oraz potrzeb i oczekiwań pacjenta.

Często niezbędne jest wykonanie badań dodatkowych np.: zdjęcie rentgenowskie – pantomograficzne.

Rodzaje uzupełnień protetycznych:

-protezy ruchome – uzupełnienia protetyczne, które pacjent sam wyjmuje i wkłada do jamy ustnej. W zależności od ilości utraconych zębów wyróżniamy: protezy częściowe lub protezy całkowite (stosowane w przypadku bezzębia). Protezy ruchome mogą być akrylowe, szkieletowe, bądź z materiałów termoplastycznych;

korona protetyczna – stałe uzupełnienie protetyczne, stosowane głównie przy odbudowie bardzo zniszczonych lub złamanych zębów. Jest ono trwale połączone z zębem i pozwala na odtworzenie funkcji utraconych wcześniej tkanek zęba;

-wkład koronowo-korzeniowy – stałe uzupełnienia protetyczne, trwale zacementowane w korzeniu zęba. Są wykorzystywane w celu odbudowy znacznie uszkodzonych koron zębów naturalnych leczonych kanałowo. Aby móc odbudować ząb z użyciem wkładu koronowo-korzeniowego ważne jest aby kanał korzeniowy był prawidłowo wypełniony, a także aby w tkankach okołowierzchołkowych korzenia nie było zmian patologicznych. Istotnym jest również aby uszkodzenie zęba nie znajdowało się poniżej brzegu kości;

most protetyczny – stałe uzupełnienie protetyczne pozwalające odtworzyć brakujące zęby za pomocą kilku połączonych koron protetycznych osadzonych na zębach (lub implantach ) filarowych. Aby wykonać most trzeba oszlifować zęby filarowe, na których to zostanie on zacementowany na stałe;

-implant zębowy – Jest to tytanowa śruba zastępująca korzeń naturalnego zęba. Stanowi filar dla odbudowy protetycznej takiej jak korona, most czy proteza. Za pomocą implantów można odtworzyć zarówno pojedyncze, jak i rozległe braki zębowe.