Alicja Lehmann - dyplomowana higienistka stomatologiczna

Kontynuując sięgającą 1934 roku tradycję rodzinną, przez dwadzieścia lat rozwijała się w zawodzie technika dentystycznego. Chęć poszerzania doświadczeń poskutkowała dyplomem Higienistki stomatologicznej. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.

Lata pracy na stanowisku Higienistki niezmiennie dają Jej dużą satysfakcję. Rzeczowo i spokojnie przeprowadza zabiegi z zakresu profilaktyki oraz higieny jamy ustnej, okazując przy tym Pacjentom wiele delikatności i empatii.

Zdobytą wiedzę i umiejętności stale podnosi i rozwija poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Asystuje również lekarzom przy przeprowadzanych zabiegach stomatologicznych.