Ortodoncja dziecięca

 • Dewitalizacja ”zatrucie” zęba 100zł
 • Konsultacja 100-150zł
 • Wyciski i modele diagnostyczne 100-120zł
 • Plan leczenia 150zł
 • Płytka Schwarza 700-800zł
 • Płytka Schwarza z dodatkowym elementem 750-850zł
 • Aparat blokowy 1000zł
 • Twin blok 1400zł
 • Kontrola aparatu ruchomego 100-150zł
 • Trainer 450zł
 • Stały utrzymywacz przestrzeni 400-450zł
 • Płytka przedsionkowa standardowa 100-130zł
 • Aparat fragmentaryczny (2x4) 800zł
 • Pendex/pendulum 800-900zł
 • Hyrax 1000zł
 • Hass 1000zł
 • Aparat nance’a 400-500zł
 • Łuk podniebienny 400zł
 • Przerzut podniebienny 400zł
 • Łuk językowy 300zł
 • Quad helix/ bi helix 350-400zł
 • Kontrola aparatu grubołukowego 100-150zł
 • Maska twarzowa 600zł
 • Kolce językowe 200zł