Konsultacja 100-150 zł
Wyciski i modele diagnostyczne 100-120 zł
Plan leczenia 150 zł
Płytka Schwarza 700-800 zł
Płytka Schwarza z dodatkowym elementem 750-850 zł
Aparat blokowy 1000 zł
Twin blok 1400 zł
Kontrola aparatu ruchomego 100-150 zł
Trainer 450 zł
Stały utrzymywacz przestrzeni 400-450 zł
Płytka przedsionkowa standardowa 100-130 zł
Aparat fragmentaryczny (2x4) 800 zł
Pendex/pendulum 800-900 zł
Hyrax 1000 zł
Hass 1000 zł
Aparat nance’a 400-500 zł
Łuk podniebienny 400 zł
Przerzut podniebienny 400 zł
Łuk językowy 300 zł
Quad helix/ bi helix 350-400 zł
Kontrola aparatu grubołukowego 100-150 zł
Maska twarzowa 600 zł
Kolce językowe 200 zł